Vietel
 • Cảm ơn quý khách hàng đã không ngừng ủng hộ Vietel . Sẽ triển khai nhiều Chương Trình ưu đãi nhiều hơn nữa . Chúng Tôi mong rằng quý khách hàng sẽ tuân thủ theo quy định của Công Ty chúng tôi ! Chân Thành Cảm Ơn .
  • CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ THẺ
  • I. MÔ TẢ
  • Thẻ lưu động là chứng từ chính để VIETTEL cung cấp cho khách hàng. Mỗi thẻ lưu động đều mang 1 giá trị riêng. Và mức chiết khấu khác nhau.
  • II. CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ
  • 1. Lựa chọn đại lý:-Mô hình bán hàng trực tiếp: Thẻ nạp tiền điện thoại di động của Tập đoàn viễn thông Viettel về cơ bản dựa trên mô hình bán hàng trực tiếp.Tức là các cửa hàng hợp tác trực tiếp bán buôn thẻ nạp tiền hoặc phòng dịch vụ để cung cấp hàng hóa cho các cửa hàng.
  • -Mô hình đại lý: Việc bán buôn thẻ nạp điện thoại di động được cung cấp bởi các đại lý thẻ nạp tiền điện thoại di động của Tập đoàn viễn thông Viettel.
  • 2. Tiêu chuẩn cung cấp sản phẩm và thù lao.
  • -Thẻ lưu động được bảo lãnh và không thể vận chuyển cho đến khi thanh toán được xác nhận.Tập đoàn viễn thông Viettel trả cho các đại lý một khoản phí dịch vụ là 1,5% trên tổng số tiền nạp (không bao gồm tiền thưởng nạp tiền).
  • lll. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI LÝ
  • 1. Đại lý sẽ phải duy trì danh tiếng của Tập đoàn viễn thông Viettel. Hoạt động theo pháp luật, cung cấp dịch vụ chất lượng cho khách hàng. Bảo vệ quyền lợi của khách hàng và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp. Quy định và quy tắc quốc gia có liên quan khi tham gia vào hoạt động bán hàng.
  • 2. Đại lý sẽ phải xử lý công việc bán hàng theo đúng các quy định, yêu cầu và quy trình kinh doanh do Tập đoàn viễn thông Viettel đề xuất. Chấp nhận sự hướng dẫn và quản lý kinh doanh của Viettel. Không bán cao hoặc thấp hơn giá đề xuất.
  • 3. Đại lý phải đặt tiêu chuẩn thuế quan. Hướng dẫn khách hàng và các tài liệu quảng cáo khác do Tập đoàn viễn thông Viettel cung cấp tại địa điểm bán hàng. Đồng thời sử dụng logo và tên của Tập đoàn viễn thông Viettel theo yêu cầu.
  • 4. Đại lý phải đặt tiêu chuẩn thuế quan. Hướng dẫn khách hàng và các tài liệu quảng cáo khác do Tập đoàn viễn thông Viettel cung cấp tại địa điểm bán hàng. Đồng thời sử dụng logo và tên của Tập đoàn viễn thông Viettel theo yêu cầu.
  • 5. Nếu đại lý mở địa điểm bán hàng mới sau khi thỏa thuận có hiệu lực hoặc bán sản phẩm hợp tác cho bên thứ ba thì phải được sự đồng ý của Tập đoàn viễn thông Viettel"